Bảng màu

BẢNG MÀU SƠN BỘT (BẢN THỬ NGHIỆM - DIGITAL)

Bảng màu này dùng để định hướng lựa chọn màu sắc, màu hiển thị trên màn hình có thể khác so với tấm mẫu tùy thuộc màn hình. Khi đặt hàng, xin Quí khách vui lòng lựa chọn theo bảng màu giấy hoặc tấm mẫu của Công ty.

Chú ý: Đối với những mã mầu có đóng mở ngoặc (...) ví dụ:  DB-P XL-806 (640-5) thì phần chữ DB-P-806  là mã mầu sản phẩm của công ty. Còn phần thông tin trong ngoặc: (640-5) là mã màu tương đương, để tiện cho khách hàng so sánh.

 • DB-P XL-806 (640-5)
 • DB-M DE-105 (790-M)
 • DB-M G-315S (080 70 20)
 • DB-M VB-303 (840-5)
 • DB-M DE-107S (790-M)
 • DB-P G315 (770-5)
 • DB-M TR-524 (120-1)
 • DB-M G-303 (860-M)
 • DB-P H-1103 (520-5)
 • DB-P TR-515S (120-2)
 • DB-E CR-02 (860-4)
 • DB-P DO-1204 (350-1)
 • DB-M G-327 (140-M)
 • DB-M VB-03 (840-M)
 • DB-M DL-01 (310-6)

Tin tức nổi bật

 
Powered by HT&ecom
Lên đầu