Bảng màu

BẢNG MÀU SƠN CÔNG NGHIỆP THÔNG DỤNG  

Bảng màu này dùng để định hướng lựa chọn màu sắc, màu hiển thị trên màn hình có thể khác so với tấm mẫu tùy thuộc vào màn hình. Khi đặt hàng, xin Quí khách vui lòng lựa chọn theo bảng màu giấy hoặc tấm mẫu của Công ty.

Chú ý: Đối với những mã mầu có đóng mở ngoặc (...) ví dụ:  XL-23 (240 50 35) thì phần chữ XL-23  là mã mầu sản phẩm của công ty. Còn phần thông tin trong ngoặc: (240 50 35) là mã màu tương đương, để tiện cho khách hàng so sánh.

 • Tr-02 (075 92 05)
 • G-57 (120 80 10)
 • G-73 (080 60 05)
 • G-236 (110-6)
 • G-320 (120 70 05)
 • G-01AK (7045)
 • Tr-24 (080 80 05)
 • G-06 (140 70 05)
 • G-141 (080 50 05)
 • G-75 (100 80 05)
 • XL-107 (260 40 05)
 • CT-98 (140 90 10)
 • CT-18 (160 50 20)
 • XLC-82 (140 50 40)
 • CT-65 (110 90 30)

Tin tức nổi bật

 
Powered by HT&ecom
Lên đầu