Bảng màu

BẢNG MÀU SƠN CÔNG NGHIỆP THÔNG DỤNG  

Bảng màu này dùng để định hướng lựa chọn màu sắc, màu hiển thị trên màn hình có thể khác so với tấm mẫu tùy thuộc vào màn hình. Khi đặt hàng, xin Quí khách vui lòng lựa chọn theo bảng màu giấy hoặc tấm mẫu của Công ty.

Chú ý: Đối với những mã mầu có đóng mở ngoặc (...) ví dụ:  XL-23 (240 50 35) thì phần chữ XL-23  là mã mầu sản phẩm của công ty. Còn phần thông tin trong ngoặc: (240 50 35) là mã màu tương đương, để tiện cho khách hàng so sánh.

 • CT-04 (170 70 35)
 • XLC-26 (140 40 40)
 • CT-114 (110 70 30)
 • XLC-78 (170 50 35)
 • XLC-03 (130 40 30)
 • CT-105 (120 60 30)
 • XLC-08 (170 40 30)
 • XLC-02 (150 30 20)
 • CT-61 (110 60 40)
 • XLC-80 (130 60 50)
 • XLC-79 (160 30 15)
 • HB-01 (190-3)
 • XL-132 (250 50 35)
 • XD-13 (210 30 15)
 • HB-20 (730-5)

Tin tức nổi bật

 
Powered by HT&ecom
Lên đầu