Sơn Đại Bàng 8 năm liên tiếp đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia.

0243.688.3283