Sơn Đại Bàng đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao.