Sơn Đại Bàng góp phần dựng xây công trình thủy điện Hòa Bình.