Sơn Đại Bàng góp phần dựng xây công trình thủy điện Hòa Bình.

0243.688.3283