Sản phẩm

Nhóm chất xử lý bề mặt (CXL)

Chất xử lý bề mặt được chế tạo trên cơ sở chất tạo màng Polyvinylbutyral, bột màu cromat kẽm, dung môi hữu cơ và các phụ gia đặc biệt.

Các sản phẩm

CHẤT XỬ LÝ BỀ MẶT CXL-WP

Chất xử lý bề mặt được chế tạo trên cơ sở chất tạo màng Polyvinylbutyral, bột màu cromat kẽm, dung môi hữu cơ và ...

Xem thêm »

CHẤT PHỐT PHÁT HÓA BIẾN TÍNH RỈ PPH

• Tẩy rỉ và tạo màng bảo vệ vật liệu bằng sắt thép trước khi sơn phủ.• Loại bỏ triệt để lớp rỉ trên bề ...

Xem thêm »

Tin tức nổi bật

 
Powered by HT&ecom
Lên đầu