Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi:

Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội, Trụ sở : Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Tel: (84) 24 36880086 - 36883283 - 36884905, Fax: (84) 24 36881501 - 36883283 - 36881450

Website: http://www.sondaibang.com.vn

Email: mail@sondaibang.com.vn

Mã số thuế: 0100103619

 

Tin tức nổi bật

 
Powered by HT&ecom
Lên đầu