Bảng màu

BẢNG MÀU SƠN CÔNG NGHIỆP THÔNG DỤNG  

Bảng màu này dùng để định hướng lựa chọn màu sắc, màu hiển thị trên màn hình có thể khác so với tấm mẫu tùy thuộc vào màn hình. Khi đặt hàng, xin Quí khách vui lòng lựa chọn theo bảng màu giấy hoặc tấm mẫu của Công ty.

Chú ý: Đối với những mã mầu có đóng mở ngoặc (...) ví dụ:  XL-23 (240 50 35) thì phần chữ XL-23  là mã mầu sản phẩm của công ty. Còn phần thông tin trong ngoặc: (240 50 35) là mã màu tương đương, để tiện cho khách hàng so sánh.

 • CT-04
 • XLC-26
 • CT-114
 • XLC-78
 • XLC-03
 • CT-105
 • XLC-08
 • XLC-02
 • CT-61
 • XLC-80
 • XLC-79
 • HB-01
 • XL-132
 • XD-13
 • HB-20.

Tin tức nổi bật

 
Powered by HT&ecom
Lên đầu