Tài liệu văn bản

Hồ sơ năng lực

1 - Giới thiệu Công ty

2 - Giấy phép Đăng ký kinh doanh, Mã số thuế

3 - Chứng chỉ ISO 14001-2004; ISO 9001-2008; Hàng Việt Nam chất lượng cao ...

4 - Danh mục tài liệu kỹ thuật: Tiếng Anh, Tiếng Việt

5 - Tài liệu kỹ thuật

6 - Danh mục kiểm soát chất lượng

7 – Một số công trình sử dụng sơn đại bàng