: Sơn Cao Cấp Nhanh Khô ChiTah – Sơn Đại Bàng
0979.65.65.68