: SƠN ALKYD ĐẶC BIỆT CAO CẤP – Sơn Đại Bàng
0979.65.65.68