: SƠN MAU KHÔ ACRYLIC NITROCELLULOSE – Sơn Đại Bàng
0979.65.65.68